truong long

Đèn Panel E2

Đèn panel E2 - 18W

Đèn panel E2 - 18W

Mã sản phẩm PN18-Ev2.3
Đèn panel E2 - 18W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 90 ...
Đèn panel E2 - 36W loại 1

Đèn panel E2 - 36W loại 1

Mã sản phẩm PN36-Ev2.0
Đèn panel E2 - 36W loại 1 Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn panel E2 - 36W loại 2

Đèn panel E2 - 36W loại 2

Mã sản phẩm PN36-Ev2.1
Đèn panel E2 - 36W loại 2 Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn panel E2 - 72W

Đèn panel E2 - 72W

Mã sản phẩm PN72-Ev2.2
Đèn panel E2 - 72W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 90 ...
hotline