truong long

Đèn HighBay R3

Đèn Highbay R3 - 100W

Đèn Highbay R3 - 100W

Mã sản phẩm HB100-Rv3.0
Đèn đường R3 - 100W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay R3 - 125W

Đèn Highbay R3 - 125W

Mã sản phẩm HB125-Rv3.0
Đèn đường R3 - 125W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay R3 - 200W

Đèn Highbay R3 - 200W

Mã sản phẩm HB200-Rv3.0
Đèn đường R3 - 200W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay R3 - 60W

Đèn Highbay R3 - 60W

Mã sản phẩm HB60-Rv3.0
Đèn đường R3 - 60W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay R3 - 80W

Đèn Highbay R3 - 80W

Mã sản phẩm HB80-Rv3.0
Đèn đường R3 - 80W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay R3- 150W

Đèn Highbay R3- 150W

Mã sản phẩm HB150-Rv3.0
Đèn đường R3 - 150W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
hotline