truong long

Đèn HighBay E2

Đèn Highbay E2 - 100W

Đèn Highbay E2 - 100W

Mã sản phẩm HB100-Ev2.0
Đèn đường E2 - 100W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay E2 - 125W

Đèn Highbay E2 - 125W

Mã sản phẩm HB125-Ev2.0
Đèn đường E2 - 125W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay E2 - 150W

Đèn Highbay E2 - 150W

Mã sản phẩm HB150-Ev2.0
Đèn đường E2 - 150W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay E2 - 60W

Đèn Highbay E2 - 60W

Mã sản phẩm HB60-Ev2.0
Đèn đường E2 - 60W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
Đèn Highbay E2 - 80W

Đèn Highbay E2 - 80W

Mã sản phẩm HB80-Ev2.0
Đèn đường E2 - 80W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 100 lm/W ...
hotline