truong long

Chứng chỉ - Chứng Nhận

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn QCVN 16:2014/BXD

Dòng sản phẩm ống nhựa PVC của công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn QCVN 16:2014/BXD được cấp cho toàn bộ dòng ống PVC - ...
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn DIN 8077:2008-09 & DIN 8078:2008-09

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn DIN 8077:2008-09 & DIN 8078:2008-09

Ống nhựa chịu nhiệt PP-R dùng để dẫn nước nóng và lạnh, đường kính doanh nghĩa từ 20mm đến 200mm mang thương hiệu DEKKO do công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO sản xuất và cung ứng trên thị trường đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp giấy chứng ...
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002/ ISO 4422-2:1996

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002/ ISO 4422-2:1996

Ống nhựa Polyvinyl Chlorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng để cấp nước, đường kính danh nghĩa từ 21mm đến 500mm của Tập Đoàn DEKKO đã được tổng cục tiêu chuẩn do lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002 / ISO 4422-2:1996. Tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002 là gì? Tiêu chuẩn này qui định ...
Giấy chứng nhận đạt quy chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT

Giấy chứng nhận đạt quy chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT

Vào ngày 29/04/2016. Công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-1:2011/BYT về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đây là giấy chứng nhận quan trọng cho các sản phẩm mang thương ...
Giấy chứng nhận ống PPR đạt tiêu chuẩn ISO 15874-2:2013

Giấy chứng nhận ống PPR đạt tiêu chuẩn ISO 15874-2:2013

Vào ngày 02/06/2016, Công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO đã chứng thức nhận được giấy chứng nhận sản phẩm ống nhựa chịu nhiệt PP_R để dẫn nước nóng và lạnh, nhóm kích thước A, đường kính danh nghĩa từ 20mm đến 160mm đã phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 15874-2:2013. Giấy chứng nhận do trung tâm chứng ...
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011/ ISO 1452-2:2009

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011/ ISO 1452-2:2009

Ống nhựa PVC mang thương hiệu DEKKO của Tập Đoàn DEKKO đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 8491-2:2011/ ISO 1452-2:2009. Đây là TCVN – Tiêu chuẩn Việt Nam do Viện Tiêu Chẩn Chất Lượng Việt Nam (thuộc ...
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn DIN 8074:1999 & DIN 8075:1999-08

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn DIN 8074:1999 & DIN 8075:1999-08

Ống nhựa HDPE mang thương hiệu DEKKO của Tập Đoàn DEKKO đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 8074:19991-08 & DIN 8075:1999-08. Đây là tiêu chuẩn Quốc Tế do CHLB Đức đề ra và được chấp nhận trên ...
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn DIN 16962-5:2000-04

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn DIN 16962-5:2000-04

Dòng sản phẩm ống nhựa PPR mang thương hiệu DEKKO của Tập Đoàn DEKKO đã được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận sản phẩm phụ tùng nối ống nhựa chịu nhiệt PP_R 80 dùng để dẫn nước nóng và lãnh phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ...
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 1452-3:2009

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 1452-3:2009

Ống nhựa PVC mang thương hiệu DEKKO của Tập Đoàn DEKKO đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 1452-3:2009 Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 1452-3:2009 được cấp phép cho toàn bộ phụ tùng ống PVC – Phụ tùng ...
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007

Ống nhựa HDPE mang thương hiệu DEKKO của Tập Đoàn DEKKO đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007 Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007 được cấp phép cho toàn bộ sản phẩm ống HDPE - Ống nhựa Polyethylen (PE) ...
Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 cho nhà máy

Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 cho nhà máy

Đi kèm với chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 cho các dòng sản phẩm mang thương hiệu DEKKO của công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO. Đơn vị còn nhận được giấy chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 dành cho nhà máy. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2009 là bộ tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu ...
Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008

Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008

Ngày 04/04/2016, Công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO với thương hiệu ống nhựa DEKKO chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các sản phẩm vật tư ngành nước đã chính thức nhận quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 do Trung tâm chứng nhận (thuộc Tổng ...
hotline