truong long

Van bi đồng tay gạt VIWA PN10 - loại to

Mã sản phẩm
hotline: 0772.640.640

Mã đặt hàng sản phẩm

Tên sản phẩm Đường kính theo Inch (DN) Đường kính theo mm (DN)   Số lượng ( Cái/hộp )   Số lượng ( Cái/thùng )
Van bi đồng tay gạt VIWA 1" 1 Inch 25 mm 6 60
Van bi đồng tay gạt VIWA 1 - 1/4" 1-1/4 Inch 32 mm 6 48
Van bi đồng tay gạt VIWA 1-1/2" 1-1/2 Inch 40 mm 4 32
Van bi đồng tay gạt VIWA 2" 2 Inch 50 mm 2 16
Van bi đồng tay gạt VIWA 2-1/2" 2-1/2 Inch 65 mm 1 10
Van bi đồng tay gạt VIWA 3" 3 Inch 80 mm 1 6
Van bi đồng tay gạt VIWA 4" 4 Inch 100 mm 1 4

Sản phẩm khác

hotline