truong long

Van bi đồng tay gạt DEKKO PN 16 - A

Mã sản phẩm
hotline:

Mã đặt hàng sản phẩm

Tên sản phẩm Đường kính theo Inch (DN) Đường kính theo mm (DN)   Số lượng ( Cái/hộp )   Số lượng ( Cái/thùng )
Van bi đồng tay gạt DEKKO 1/2" 1/2 Inch 15 mm 10 100
Van bi đồng tay gạt DEKKO 3/4" 3/4 Inch 20mm 10 100

Sản phẩm khác

hotline