0772.640.640
truong long
Tư vấn giải pháp
Giải pháp cho chủ nhà Giải pháp cho chủ đầu tư Giải pháp cho nhà thầu Giải pháp cho đại lý
Banner bên trái 1 Banner bên trái 2

Tiêu chuẩn ống nhựa hdpe theo ISO 4427 : 2007

16/04/2018 15:40

DEKKO trân trọng gửi tới quý vị và các bạn bộ tiêu chuẩn ống nhựa HDPE theo ISO 4427 : 2007 mà chúng tôi đang áp dụng trên toàn bộ các dòng sản phẩm ống và phụ kiện HDPE để quý khách có thể hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ống nhựa HDPE do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) và các bộ, ngành tổ chức xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Giới thiệu tiêu chuẩn ống nhựa HDPE ISO 4427 : 2007

Bộ TCVN 7305 (ISO 4427 : 2007) qui định các yêu cầu đối với hệ thống đường ống bằng polyetylen (PE) và các bộ phận của chúng. Hệ thống đường ống này được sử dụng với mục đích để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lí và nước dùng cho các mục đích khác.

Về các ảnh hưởng bất lợi tiềm ẩn của các sản phẩm nêu trong bộ TCVN 7305 (ISO 4427) đến chất lượng nước sinh hoạt:

a) Bộ TCVN 7305 (ISO 4427) không đưa ra thông tin liên quan đến việc liệu các sản phẩm này có thể được sử dụng không có hạn chế;

b) các quy chuẩn quốc gia hiện tại liên quan đến việc sử dụng và/hoặc các đặt tính của các sản phẩm này vẫn có hiệu lực.

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ống nhựa HDPE ISO 4427 : 2007

Tiêu chuẩn này qui định các khía cạnh chung cho phụ tùng được sản xuất từ polyetylen (PE) dùng để cấp nước sinh hoạt, bao gồm cả nước thô trước khi được xử lý và nước dùng cho các mục đích chung.

Tiêu chuẩn này qui định các thông số thử cho các phương pháp thử được sử dụng.

Cùng với các phần khác của bộ TCVN 7305:2008 (ISO 4427:2007), tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho ống và phụ tùng PE, các mối nối của chúng và các mối nối cơ học với các loại vật liệu khác, để sử dụng trong các điều kiện sau:

a) áp suất làm việc tối đa (MOP) lên đến và bằng 2,5 MPa1);

b) nhiệt độ làm việc ở 20 °C là nhiệt độ chuẩn.

CHÚ THÍCH 1: Để áp dụng tại nhiệt độ làm việc không đổi lớn hơn 20 °C và đến 40 °C, xem phụ lục A của TCVN 7305-1 (ISO 4427-1).

CHÚ THÍCH 2: Bộ TCVN 7305 (ISO 4427) qui định một khoảng áp suất làm việc tối đa và đưa ra các yêu cầu về màu sắc và các phụ gia. Điều này là trách nhiệm của khách hàng hoặc nhà kỹ thuật để đưa ra sự lựa chọn phù hợp từ các tính chất của ống, có xem xét đến các yêu cầu cụ thể và một số các hướng dẫn hoặc qui chuẩn quốc gia liên quan về thực hành hoặc quy phạm lắp đặt.

Các loại phụ tùng sau đây được áp dụng:

- phụ tùng nối theo phương pháp nung chảy – phụ tùng nối theo phương pháp nung chảy bằng điện, phụ tùng nối mặt đầu bằng phương pháp nung chảy và phụ tùng có đầu nối nong nối bằng phương pháp nung chảy (xem Phụ lục A);

- phụ tùng chế tạo sẵn (xem Phụ lục B);

- phụ tùng nối theo phương pháp cơ học;

- phụ tùng nối bằng bích.

Ảnh hưởng đến chất lượng nước của ống dùng vận chuyển nước sinh hoạt

Khi sử dụng theo các điều kiện thiết kế, các vật liệu làm ống nước tiếp xúc trực tiếp hoặc không trực tiếp với nước uống phải không được tạo thành độc tố, không được tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển và không được gây nên mùi khó chịu và không làm đục hoặc đổi màu nước.

Nồng độ các chất, các tác nhân hóa học và sinh học được chiết tách ra từ vật liệu khi tiếp xúc với nước uống và các phép đo của các thông số cảm quan/lý học không được vượt quá giá trị tối đa được khuyến cáo bởi Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO), hoặc theo giá trị qui định bởi Hướng dẫn 98/83/EC của Hội đồng EC, tùy theo yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong từng trường hợp.

Để tìm hiểu sâu hơn về tiêu chuẩn ống nhựa HDPE ISO 4427 : 2007. Quý khách có thể tìm hiểu thông tin tại TIÊU CHUẨN QUỐC GIA.

Trên đây là những tiêu chuẩn ống nhựa HDPE do nhà nước và tổ chức Quốc Tế đề ra. Và hiện tại, nhà máy Phúc Hà cũng đang áp dụng tiêu chuẩn này cho toàn bộ các dòng sản phẩm ống HDPE và phụ kiện ống HDPE mang thương hiệu DEKKO.

Các tin khác

hotline
Tắt [X]