01222.640.640
truong long
Ống chịu áp và ống thoát nước uPVC DEKKO được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 1452
(TCVN 8491) có kích cỡ từ DN 21 đến DN 500 với các cấp áp lực đa dạng PN3, PN4, PN5, PN6,
PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN25 kèm theo hệ thống phụ tùng đầy đủ chủng loại, kích thước
tới DN 50

Ống và phụ kiện Dekko PVC

Ống nhựa u.PVC Class 0

Ống nhựa u.PVC Class 0

Mã sản phẩm
 Trang:    1  2