01222.640.640
truong long

Chếch 45*

Mã sản phẩm
Giá SP:23,000 đ
Kích thước: 2x3cm
Chất liệu: Sắt
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 18 tháng
hotline: 01222.640.640

Sản phẩm khác

Ống vinapipe

Ống vinapipe

Mã sản phẩm
Cút thu

Cút thu

Mã sản phẩm
Tê thu

Tê thu

Mã sản phẩm
Cút 90*

Cút 90*

Mã sản phẩm
Lơ

Mã sản phẩm
Bịt

Bịt

Mã sản phẩm
Côn thu

Côn thu

Mã sản phẩm
Chếch 45*

Chếch 45*

Mã sản phẩm
Kép

Kép

Mã sản phẩm
Rắc co

Rắc co

Mã sản phẩm