truong long

Đèn Panel M2

Đèn panel M2 - 18W

Đèn panel M2 - 18W

Mã sản phẩm PN18-Mv2.3
Đèn panel M2 - 18W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 90 ...
Đèn panel M2 - 36W loại 1

Đèn panel M2 - 36W loại 1

Mã sản phẩm PN36-Mv2.0
Đèn panel M2 - 36W loại 1 Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn panel M2 - 36W loại 2

Đèn panel M2 - 36W loại 2

Mã sản phẩm PN36-Mv2.1
Đèn panel M2 - 36W loại 2 Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên ...
Đèn panel M2 - 72W

Đèn panel M2 - 72W

Mã sản phẩm PN72-Mv2.2
Đèn panel M2 - 72W Sử dụng mắt LED Bridgelux (US) cho hiệu suất phát sáng của bộ đèn lên tới 90 ...
hotline