Danh hiệu - giải thưởng

Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2018

Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2018

Vào ngày 07/02/2018 vừa qua, Công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO tiếp tục nhận giải thưởng chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2018 do người tiêu dùng bình chọn. Đây là lần thứ 3, công ty nhận giải thưởng cao quý này, đây cũng là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng sản phẩm mà DEKKO đang sản ...
Thương hiệu Việt Nam uy tín chất lượng

Thương hiệu Việt Nam uy tín chất lượng

08:12 | 11/04/2018
Công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm vật tư ngành nước với thương hiệu độc quyền ống nhựa DEKKO đã vinh dự được nhận danh hiệu Thương Hiệu Việt Nam Uy Tín Chất Lượng trong chương trình Lễ Hội Tự Hào Thương Hiệu Việt Nam. Thương hiệu Ống nhựa DEKKO trong những năm qua ...
Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015

Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015

Ngày 05/02/2015, Công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO với thương hiệu ống nhựa DEKKO đã vinh dự nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2015 do người tiêu dùng bình chọn. Đây là lần thứ 2, ống nhựa DEKKO nhận danh hiệu cao quý này. Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao là giải thưởng tôn vinh những ...
Đạt giải thưởng thương hiệu mạnh năm 2013

Đạt giải thưởng thương hiệu mạnh năm 2013

Vào ngày 15/03/2014 vừa qua, Thương hiệu ống nhựa DEKKO của công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO đã vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu mạnh năm 2013 do Ban biên tập, độc giả thời báo kinh tế Việt Nam tín nhiệm và lựa chọn. Giải thưởng là thành quả của tập đoàn DEKKO trong suốt thời gian hoạt động và đặc biệt ...
Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2010

Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2010

Ngày 1/1/2010, Công ty cổ phần Tập Đoàn DEKKO với thiệu hiệu ống nhựa DEKKO đã vinh dự nhận giải thưởng chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2010 do người tiêu dùng bình chọn. Đây là lần đầu tiên, Ống nhựa và phụ kiện nhựa DEKKO nhận giải thưởng cao quý này. Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao ...
hotline